ad_main_banner

Awtoulaglar üçin duralga

FParking lot: hereketlendiriji skrab has çalt

Garaageyň meýdany, umuman alanyňda, uludyr we el bilen arassalamak birneme ygtybarly däl, şonuň üçin pol ýuwujy maşyny garaagey arassalamak üçin ulanmak gutulgysyz saýlaw boldy!Residentialaşaýyş jaýynyň duralgasy, umuman, meýdanda uly.Doly awtomatiki kir ýuwýan maşyny ýa-da hereketlendiriji kir ýuwýan maşyny ulanmak has ygtybarly.Eger has uly awtoulag duralgasy bolsa, el ýuwujy kir ýuwýan maşyn ýeterlik bolmaz.Arassalamagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has köp pol ýuwujy maşynlar zerurdyr we pol ýuwujy maşynlar zerurdyr, sebäbi el bilen arassalamak hökman beýle uly iş ýüküne ukyply däldir, şonuň üçin uly awtoulag duralgalaryny arassalamak, adatça, sürtüjiler bilen enjamlaşdyrylanlaryň hemmesini talap edýär. !!

Awtoulaglar üçin duralga
Awtoulag duralgasy213