ad_main_banner

Wenzhou Dike Zawody Senagat Sürüji Kir ýuwujy Maşyn Söwda El Süpüriş Ussahanasy Ammar söwda merkezi üçin elektrik pol ýuwujy ulag

Uly açyk kanalizasiýa tanky, aňsat tehniki hyzmat.
Düwme görnüşli operasiýa paneli, öwrenmek aňsat.
Ultra-ýuwaş dizaýn, sese duýgur şertlerde ulanmak üçin amatly.
Bütin maşynyň akylly gysga utgaşdyrylyşy, motoryň negatiw basyşdan aşa goragy.
Maşynyň näsazlygyny ýüze çykarmak we duýduryş funksiýalary tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar.
Doly awtomatiki gysgyç we çotga plastinka göterilýär we gysgyjy uzak wagtlap ulanmakdan netijeli goramak üçin ulag tersine.
Uly torkly öňdäki sürüjiniň dizaýny, kiçijik öwrüm radiusy, dürli iş ýerleri üçin amatly dyrmaşma ukyby, şol ýerde açyp biler.
Lagym suwy awtomatiki öçürmek, suw ýetmezçiligini ýatlatmak funksiýasyndan doly


Iş wagty: Awgust-04-2023