ad_main_banner

TB1810DL VC-O litiý batareýasynyň el bilen yrgyldy seriýasy

Gysga düşündiriş:

Bu batareýa tozan sorujy, has uzak ömri bolan güýç çeşmesi hökmünde litiý batareýa paketini güýç çeşmesi hökmünde ulanýar.Aýralyk barrel dizaýny, arassalamak aňsat, üç sany aýlawly hereketlendiriji güýçli sorulmagy üpjün edýär, ýokary hilli akylly zarýad beriji enjam bilen litiý batareýasyny çalt zarýadlap we ulanyp bolýar, zawod, emläk we beýleki ýerler ilkinji saýlawy arassalaýar, simsiz dizaýn işi ep-esli ýokarlandyrýar netijeliligi, vakuum, suwuň siňdirilmegi, demir armaturlary, kebşirleýji şlak, bir wagtyň özünde emýän metal bölejikleri.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Spesifikasiýa we model

TB1810DL

TB1810DL-T (iteklemek we sormak jübüsi bilen)

Naprýa .eniýe (V)

24

24

Batareýanyň konfigurasiýasy

litiý batareýasy

litiý batareýasy

Batareýanyň kuwwaty

24V 100AH

24V 100AH

Kuwwat (KW)

1.8

1.8

Wakuum derejesi (mbar)

200

200

Howanyň iň ýokary mukdary (m³ / sag)

350

350

Göwrüm (L)

100

Süzgüç konfigurasiýasy

Poliester süýümli örtülen gasynlanan ýyldyz süzgüji

Süzgüç meýdany (cm²)

25000

25000

Süzgüç takyklygy (um)

0.3

0.3

Sesler (dB)

72

72

Ölçegi (mm)

700 * 590 * 1350

Agramy (KG)

68

71

Tehniki aýratynlyklar

Lityum batareýa el bilen titreýän seriýaly tozan sorujy

Tehniki aýratynlyklar (5)

√ 1Metalhli metal hereketlendiriji kellesi, integrirlenen egirme, 360 ° integral ýylylygyň ýaýramagy has gowudyr.Wakuum negatiw basyş ulgamy, içerki süzgüçiň real wagt gözegçiligi

Tehniki aýratynlyklar (3)

√ 2Poliester dokalmadyk film gasynlanan ýyldyz süzgüji, tozan titreýän el bilen birleşdirilip, titremek üçin enjamyň daşynda silkilip bilner.

Tehniki aýratynlyklar (4)

√ 3senagat rolikleri, ykjam we ýeňil
Upperokarky we aşaky aýralyk tozan çelekleri zibil taşlamagy has amatly edýär

Tehniki aýratynlyklar (6)

√ 4Gapdal sorujy guýma alýumin sorujy port, tozan, demir kesmek we süzgüçiň arasyndaky baglanyşygy azaldyp we süzgüçiň ömrüni uzaldyp bilýän içerki siklon bölüji bilen enjamlaşdyrylandyr.

Tehniki aýratynlyklar (1)

√ 5Çydamlylygyň çeşmesi hökmünde ýokary hilli litiý batareýalary, gurşun-kislotaly batareýalar bilen deňeşdirilende, batareýanyň ömri, ýeňil agramy, uzak ömri;Mikrokompýuter akylly zarýad beriji, durnukly öndürijilik

Tehniki aýratynlyklar (2)

√ 6Islege görä öňe iteklemek paneli, sorup we itip bolýar, arassalamagyň netijeliligi has ýokary
Çekiş sorujy jübüsini goýmak üçin çalt we aňsat gurnama


  • Öňki:
  • Indiki: