ad_main_banner

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar

Gysga düşündiriş:

Diňe senagat tozan sorujy, arassalaýyş işinden başlap, enjam ulanylyşyna çenli köp sanly programmada ulanylýar, bularyň hemmesi hünär derejesini görkezýär.Toz sorujy, demir örtükler, ýag tegmilleri, kebşirleme şlaklary we ş.m. bir wagtyň özünde tamamlanýar we tozan arassalamak üçin maşyn gurallary, impuls urmak ulgamy ýaly enjamlar bilen ulanylyp bilner, täsiri ajaýyp, güýçli sorulma bilen güýç, uzak dowam etmeýän iş, aňsat arassalamak, uzak ömür we beýleki aýratynlyklar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Aýratynlyklary we modelleri

TK221MFC

TK310MFC

TK410MFC

TK551MFC

TK751MFC

TK951MFC

TK1101MFC

Naprýa .eniýe (V)

380/220

380

380

380

380

380

380

Quygylyk (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

Kuwwat (KW)

2.2

3

4

5.5

7.5

9.5

11

Wakuum derejesi (mbar)

210

270

290

300

320

210

280

Howanyň iň ýokary mukdary (m³ / sag)

318

318

420

530

530

1050

1050

Tozanyň kuwwaty (L)

100

100

100

100

100

100

100

Süzgüç konfigurasiýasy 3 Toray poliester membrananyň süzgüçli kartrij

Süzgüç meýdany (cm²)

25000

25000

25000

25000

25000

40000

40000

Süzgüç takyklygy (um)

 

 

 

0.3

 

 

 

Kül arassalamak usuly

 

 

 

Külüň arassalanmagy üçin impuls urmagy

 

 

 

Sesler (dB)

65

66

68

72

73

76

78

尺寸 (mm)

1350 * 590 * 1400

1450 * 630 * 1600

Agramy (KG)

95

100

110

125

135

172

180

Tehniki aýratynlyklar

Impulsyň urulmagy
TK-MFC Senagat tozan sorujylar

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (2)

√ 1Senagat çotgasyz turbinaly janköýer, alýumin guýma prosesi çotgasyz tehniki hyzmat etmezden, agyr senagat gurşawynda uzak möhletli işlemek üçin amatly

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (4)

√ 2Garaşsyz dolandyryş gutusy dizaýny, Schneider dolandyryş ulgamy, aşa gyzmak, aşa ýüklemek, fazanyň ýitgisinden goramak.Gurlan impuls dolandyryjysy, impuls wagtyny erkin düzmek, bir açar awtomatiki zarba

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (3)

√ 3Machinehli enjam poslamaýan polatdan ýasalan, berk çydamly
Upperokarky we aşaky tozan çelekleri bölünip, zibil taşlamagy aňsatlaşdyrýar

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (5)

√ 4Vaponiýa Toray poliester süýümli örtülen süzgüçli kartrij, 24V impulsly zarba klapan klapan, awtomatiki zarba aýlanýar, has gowy täsir;Impuls wagty erkin kesgitlenip bilner.

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (1)

√ 5Öz howa gysyjy enjamy bilen impuls kellesini hakyky wagtda, daşarky howa bolmazdan üpjün edip biler

Impuls zarbasy seriýasy TK-MFC Senagat tozan sorujylar (6)

√ 6Gapdal sorujy guýma alýuminiý sorujy port, tozan we demir ýagynyň hapalanmagy bilen süzgüçiň arasyndaky baglanyşygy azaldyp we süzgüçiň ömrüni uzaldyp bilýän içerki siklon bölüji bilen bilelikde bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: