ad_main_banner

Elektrikli süpüriş maşyn V2

Gysga düşündiriş:

Elektrik süpüriji, Has ýumşak we ykjam görnüş faktory we has akylly dizaýn, qualityokary hilli, ýokary netijelilik we ýokary howpsuzlyk, Şol bir wagtyň özünde, ulanyş meýdançasyna has köp degişlidir, içerki dizaýn we önümçilik derejesini görkezýär arassa elektrik süpürijiler!(Bu önüm 6 milli patent üçin ýüz tutdy).


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Netijelilik

6800m2/h

Süpürmek giňligi

1400mm

Çotganyň esasy uzynlygy

700mm

Dyrmaşmak ukyby

<350

Üznüksiz iş wagty

4-6s

Güýç çeşmesi

36V (3 个 12V 120ah)

Suw çüýşesiniň kuwwaty

18L

Zibil kuwwaty

150L (Şol ulagyň iň ulusy)

Motor sürüň

2000W

Gapdal çotganyň diametri

500mm

Burulýan radius

Inerine öwüriň

Işleýiş güýji (motor) esasy çotga + gapdal çotga + fanat

700 + 250 + 80

 

Iň ýokary iş tizligi

0-6 km / sag

Ölçegi

1550 × 1400 × 1800mm

 

Süzgüç meýdany

8m2

MAX Tizlik

0-8 km / sag

Gapdal çotgalaryň sany

iki

Jemi massa

600 kg

Ounderiň arassalanylyşy

80mm

Şift

Meýletin

Önümleriň aýratynlyklary

elektrik süpürijiler2

1 2000 2000W AC hereketlendirijiniň kombinasiýasyny ulanyp, iş ýerine ýetirijiligi durnukly we ajaýyp

2 body Beden 45 belgili halkara standart polat bilen ajaýyp kebşirlenendir we gurluşy berkdir.Poslamak, reňklemek aňsat däl sedan derejeli şassiniň poslama garşy bejergisini kabul edýär;Ekologiýa taýdan arassa plastmassa gabygy ABS in engineeringenerçilik plastmassa materialy, köp gatly awtoulag Boýag ýüzüne pürküji bejergisi, deformasiýa bolmazdan daşky gurşawy goramak, güýçli we çydamly garramaga garşy.

elektrik süpürijiler3
elektrik süpürijiler4

3 、 Patentlenen öň tigir asma dizaýny, ulag dolandyryş ulgamyny we ulgamyny netijeli goraýar, enjamy has gowy goramak aňsat zeper ýetirmek däl, iş rahatlygyny we ulagyň umumy howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

4 v Wakuum tozan ulgamy, güýçli tozany dolandyrmak ukyby, ikinji derejeli tozan ýok patentlenen ikinji derejeli tozan dolandyryş ulgamy.

elektrik süpürijiler5
elektrik süpürijiler6

5 clean Arassalamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin 150L (Hytaýda iň ulusy) uly zibil gapy.

6. Ösen ýokary öndürijilikli tehniki hyzmat etmezden batareýany kabul edýär, syzmaýar we zyýanly gazlar ýok.

elektrik süpürijiler7
elektrik süpürijiler8

7 center pleönekeý merkezi konsol dizaýny, dolandyrmak aňsat, döwrebaplyk duýgusy


  • Öňki:
  • Indiki: